Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
25.11.2016

Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie


W okresie od października do listopada 2016r. realizowany jest 34 godzinny Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Celem Programu jest wzrost samowiedzy uczestników dotyczącej własnych skłonności do stosowania przemocy, nauka umiejętności społecznych zastępujących zachowania agresywne, zwiększenie świadomości w obszarze konsekwencji stosowania przemocy domowej, wzbudzenie wewnętrznej motywacji uczestników do zmiany postaw o charakterze antyspołecznym, a także promocja pozytywnego systemu wartości i prawidłowych relacji interpersonalnych. Podczas Programu odbywają się konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe. W Programie uczestniczy 5 osób.

Program realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020, Obszar III Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie, Cel szczegółowy 1 Poszerzenie oferty oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wzmocnienie współpracy instytucji, organizacji i służb w tym zakresie, Działanie 3.1.1 Opracowanie i realizacja programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.