Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
22.11.2016

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Rodzina to sposób na szczęście”


W dniu 16.11.2016r. w Jasielskim Domu Kultury podczas konferencji odbyło się uroczyste podsumowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego pod nazwą „Rodzina to sposób na szczęście”, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono nagrody laureatom. Wręczenia nagród i przekazania gratulacji laureatom dokonali Pani Burmistrz Elwira Musiałowicz – Czech oraz Komendant Policji Powiatowej w Jaśle Pan Jacek Krzyżak.

Konkurs zorganizowany został przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy współpracy z Miastem Jasłem. Adresatami konkursu byli uczniowie i wychowankowie jasielskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy podzieleni zostali na cztery grupy wiekowe:


1) poziom przedszkolny,

2) poziom wczesnoszkolny (uczniowie klas I-III szkoły podstawowej),
3) poziom  klas  IV-VI szkoły podstawowej,
4) poziom gimnazjalny.

Ze względu na wysoki poziom zaprezentowany przez młodych twórców postanowiono, iż oprócz trzech nagród głównych w każdej z grup wiekowych wyróżnianych zostało dodatkowo 12 innych prac. Osoby nagrodzone w konkursie to:

Poziom przedszkolny:
 1. Kuba Mazowiecki – Przedszkole Miejskie Nr 9
 2. Zofia Doniec – Przedszkole Miejskie Nr 1
 3. Kamila Kosiba – Przedszkole Miejskie Nr 1
Poziom wczesnoszkolny (uczniowie klas I-III szkoły podstawowej):
 1. Nikola Gorczyca – Szkoła Podstawowa Nr 6
 2. Wiktoria Kuzak – Szkoła Podstawowa Nr 11
 3. Małgorzata Janik – Szkoła Podstawowa Nr 6
Poziom  klas  IV-VI szkoły podstawowej:
 1. Gabriela Garbacik – Szkoła Podstawowa Nr 6
 2. Weronika Korczykowska – Szkoła Podstawowa Nr 7
 3. Katarzyna Kwilosz - Szkoła Podstawowa Nr 1
Poziom gimnazjalny:
 1. Monika Stoch – Gimnazjum Nr 1
 2. Sandra Gozdecka – Gimnazjum Nr 1
Konkurs plastyczny „Rodzina to sposób na szczęście” stanowił realizację zadania określonego w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla Miasta Jasła na lata 2016-2020.

Cele konkursu było  promowanie rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego dziecka, budowanie w świadomości społecznej  wizerunku rodziny bez przemocy oraz pogłębienie świadomości dzieci i młodzieży na temat  wartości i roli rodziny w życiu człowieka.

Organizatorzy konkursu składają szczególne podziękowania:

- Pracownikom Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle oraz dyrektorom i kadrze pedagogicznej jasielskich placówek oświatowych – za pomoc w ogłoszeniu i przeprowadzeniu konkurs.

- Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom za pomoc w zakupie nagród laureatom konkurs.

- Dyrekcji i pracownikom Jasielskiego Domu Kultury  - za udostępnienie na potrzeby konferencji sali oraz wsparcie logistyczne organizatorów.

- Komendantowi Powiatowej Policji w Jaśle oraz Policjantom z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii za pomoc i czynny udział w przeprowadzeniu konkursu.