Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
25.02.2015

Odpowiedź na pytanie z dnia 24.02.2015r.


Odpowiedź na pytanie z dnia 24.02.2015r.
Pytanie dotyczyło zasiłku na żywność. Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonujący na terenie Miasta Jasła został powołany w celu koordynowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej.
Pytania do eksperta kierowane poprzez formularz zamieszczony na stronie www.stopprzemocyjaslo.pl powinny dotyczyć spraw związanych z przemocą domową. Informacje na temat zasiłków z pomocy społecznej może Pani uzyskać u pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kochanowskiego 3.