Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
29.12.2014

Szkolenie „Niebieskie Karty – ABC dla oświaty”


W dniach 15-17 grudnia 2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników oświaty. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności dotyczących rozpoznania sygnałów świadczących o tym, że dziecko doznaje przemocy psychicznej, seksualnej lub zaniedbania.

Podczas szkolenia jego Uczestnicy nabyli umiejętność rozmowy z dzieckiem krzywdzonym i jego opiekunami, a także wiedzę na temat procedury Niebieskie Karty oraz w jaki sposób należy wypełniać stosowne dokumenty z tym związane, jak również czym skutkuje wszczęcie tej procedury. Uczestnicy zajęć zdobyli także podstawowe informacje na temat funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz pracy grupy roboczej.