Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
19.12.2014

Informacja


Zakończenie działań skierowanych do uczestników projektu „Mocni bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle do 31.12.2014r. realizuje projekt „Mocni bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014r.
W ramach projektu realizowane były działania skierowane do 12 dzieci z klas 4-6 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle oraz młodzieży z klas 1-3 (12 osób) Gimnazjum Nr 1 w Jaśle.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach grup socjoterapeutycznych w wymiarze po 14 godzin lekcyjnych dla 2 grup.
W ramach zajęć zorganizowano również wycieczkę integracyjną – wyjazd na zieloną szkołę dla uczestników projektu i ich rodziców/opiekunów do Iwonicza Zdroju w terminie 29 30.11.2014r.. Zajęcia wzmocniły umiejętność komunikowania się w grupie, powściągliwości, czekania na swoją kolej, nauczyły współpracować z innymi rówieśnikami, wyrażać uczucia, emocje w sposób społecznie akceptowany, odpowiedzialności za siebie i innych, zaufania. Podczas wyjazdu dzieci i ich opiekunowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z natur, wzmocnili wzajemne relacje.

Ponadto uczestniczy uczestniczyli w spotkaniach na ściance wspinaczkowej i warsztatach zdrowego stylu życia. Zorganizowano po 3 spotkania dla każdej z grup.
Działaniach w ramach projektu miały na celu:
- zwiększenie poczucia własnej wartości uczestników;
- zwiększenie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i rodzicami;
- zmniejszenie poczucia osamotnienia;
- zwiększenie umiejętności współpracy w grupie;
- nabycie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego stylu życia;
- nabycie wiedzy dotyczącej aktywnego spędzania czasu wolnego;
- nabycie umiejętności wyrażania uczuć w sposób społecznie akceptowany.