Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
07.11.2014

Kampania społeczna


Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w dniach 24.09.2014 r oraz 15.10.2014 r w Szpitalu Specjalistycznym W Jaśle przeprowadzili kampanię społeczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, której celem było uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka.

Kampania skierowana została do pracowników służby zdrowia. Podczas kampanii zostały przedstawione zagadnienia związane z przemocą występującą w rodzinie jak również przedstawiona została procedura Niebieskie Karty. Kampania zakończyła się debatą na temat zjawiska występowania przemocy w rodzinie.