Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
29.04.2014

Odpowiedź na pytanie z dnia 16 kwietnia 2014 r.


 Środowisko rodzinne przez większość osób spostrzegane jest jako środowisko miłości, opieki, wsparcia, bezpieczeństwa i ciepła. Jednakże nie zawsze spełnia takie funkcje, dla wielu osób jest miejscem terroru, cierpienia, zagrożenia, poniżania, rozpaczy i lęku.

W przypadku zidentyfikowania przemocy domowej w swoim najbliższym otoczeniu należy, jeśli jest to możliwe porozmawiać z nimi na ten temat zanim podejmie się działania gdyż warto potwierdzić swoje podejrzenia. Zdarza się, że osoby wstydzą się, że doświadczają przemocy i często za zaistniałą sytuację winią siebie. Osoby, które stosują przemoc wobec innych potrafią manipulować tak swoimi ofiarami, by wmówić im, że są niekochane, bezużyteczne, nigdy nie uwolnią się od prześladowcy, a nawet przekonać je, że same prowokują akty agresji. Warto być przygotowanym do odpowiedniej reakcji na takie wypowiedzi i do przekonania osoby doświadczającej przemocy, że nikt nie zasługuje na to, żeby się nad nim znęcać psychicznie czy fizycznie. Może zdarzyć się tak, że osoba, która doświadcza przemocy nie będzie chciała się otworzyć, wówczas należy zawiadomić o tej sytuacji odpowiednie instytucje np. Policję, OPS, które dysponują odpowiednimi instrumentami. Osoby, które doświadczają przemocy, oprócz wsparcia rodziny
i najbliższych sobie osób, potrzebuje także profesjonalnej opieki specjalistycznej: wsparcia psychologicznego lub pomocy terapeutycznej.
Należy pamiętać, że do przemocy dochodzi zarówno w rodzinach patologicznych jak
i w rodzinach tzw. zwykłych – które, na pierwszy rzut oka, nie mają nic wspólnego
z patologią. Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej rodziny.
Reakcja ze strony osoby pomagającej na sytuację przemocową jest bardzo obciążające emocjonalnie, jednakże mając na uwadze dobro rodziny należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby, które są powołane do kompleksowego pomagania rodzinie uwikłanej
w przemoc.