Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
23.12.2013

Realizacja Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2013r.


W ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle skierował działania do dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaśle i młodzieży Gimnazjum nr 2 w Jaśle.

Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w warsztatach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i w indywidualnych rozmowach z doradcą zawodowym.


Zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania zgodnie z Teorią Wielorakich Inteligencji przeznaczone były dla dzieci ze szkoły podstawowej.


Od 22 sierpnia do 20 grudnia odbyło się 42 godziny warsztatów dla uczniów gimnazjum oraz 40 godzin zajęć dla uczniów szkoły podstawowej. Ponadto 15 uczniów gimnazjum – uczestników projektu objętych było wsparciem doradcy zawodowego w wymiarze 2 godzin dla każdej osoby.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jako realizator projektu wyraża podziękowania na ręce dyrektorów szkół za wsparcie i pomoc w realizacji zadania.