Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
21.05.2013

Program profilaktyczny


Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i uczestniczy w nich około 30 osób (dzieci i młodzież). W ramach programu jego uczestnicy maja możliwość nauki m.in. technik formowania z gliny, takich jak: lepienie z wałka, formowanie z plastra z zastosowaniem różnorodnych faktur, odlewy z masy lejnej, wygniatanie. Celem programu jest rozwój indywidualnych zainteresowń dzieci i młodzieży oraz promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, wśród dzieci i młodzieży doknietyuch lub zagrożonych przmocą w rodzinie.