Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
28.06.2012

Podsumowanie konkursu plastycznego „Stop przemocy wobec dzieci 2012”


W dniu 27.06.2012 r. w budynku Jasielskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego pod nazwą „Stop przemocy wobec dzieci 2012”. Ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody dla laureatów. 

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Stop przemocy wobec dzieci 2012” zorganizowany został przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach działań profilaktycznych. Adresowany był do uczniów i wychowanków jasielskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe. Każdej z grup wiekowych przypisano myśl przewodnią pracy:

Grupa wiekowa

Myśl przewodnia pracy

Przedszkola oraz nauczanie początkowe

Przytul, nie bij!

Szkoły Podstawowe klasy IV – VI

Rodzina buduje, przemoc rujnuje

Gimnazja

Przemoc w rodzinie, nokaut dla przyszłości

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów i wychowanków jasielskich placówek oświatowych. Do 27.05.2012 r. wpłynęło ponad 60 prac, które następnie poddane zostały ocenie według kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Ze względu na wysoki poziom zaprezentowany przez młodych twórców postanowiono, iż oprócz trzech nagród głównych w każdej z grup wiekowych wyróżnione i nagrodzone zostaną również inne prace. Poniżej przedstawiamy listę laureatów konkursu:

W grupie wiekowej przedszkoli oraz nauczania początkowego:

1.       Katarzyna Preisner – Szkoła Podstawowa Nr 1

2.       Kinga Strugała – Szkoła Podstawowa Nr 4

3.       Karolina Stańczak – Przedszkole Miejskie Nr 11

W grupie wiekowej klas IV – VI szkół podstawowych:

1.       Julianna Karp – Szkoła Podstawowa Nr 2

2.       Julia Klimek – Szkoła Podstawowa Nr 2

3.       Michał Forystek – Szkoła Podstawowa Nr 2

W grupie wiekowej gimnazjów:

1.       Aleksandra Gonera – Gimnazjum Nr 1

2.       Tomasz Nowak – Gimnazjum Nr 4

3.       Iwona Zabawa – Gimnazjum Nr 2

Prace nagrodzone wyróżnieniem:

1.       Jakub Lechowski – Przedszkole Miejskie Nr 10

2.       Emilia Leśniak – Przedszkole Miejskie Nr 9

3.       Klaudia Głąb – Przedszkole Miejskie Nr 11

4.       Jakub Opałka – Przedszkole Miejskie 9

5.       Jakub Piękoś – Przedszkole Miejskie Nr 3

6.       Praca grupowa: Jakub Stępień, Kamil Reczek, Łukasz Buczyński, Jakub Inglot – Gimnazjum Nr 1

7.       Praca grupowa: Martyna Piątkowska, Joanna Marek – Gimnazjum Nr 5

8.       Mateusz Głogowski – Gimnazjum Nr 4

Wszystkim laureatom wręczono nagrody zakupione ze środków budżetowych władz miejskich oraz przekazane przez jasielskich przedsiębiorców – sponsorów konkursu.

Konkurs plastyczny „Stop przemocy wobec dzieci 2012” stanowi realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2011 -2015 w wymiarze profilaktycznym. Uczestnictwo w konkursie pozwoliło na uwrażliwienie uczniów, ich rodziców oraz grona pedagogicznego jasielskich placówek oświatowych na problem przemocy w rodzinie. Dzieciństwo wypełnione przemocą bardzo negatywnie oddziałuje na późniejszy rozwój młodego człowieka. Pamiętajmy, iż dziecko będące świadkiem przemocy jest jednocześnie jej ofiarą.

Organizatorzy konkursu składają szczególne podziękowania:

1.       Dyrektorom oraz kadrze pedagogicznej jasielskich placówek oświatowych – za pomoc w ogłoszeniu i przeprowadzeniu konkursu

2.       Dyrektorowi i uczniom Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jaśle – za przygotowanie części artystycznej podsumowania konkursu

3.       Panu Łukaszowi Rak, właścicielowi studia fotograficznego „eObraz.pl” – za pomoc w technicznym przygotowaniu imprezy podsumowującej konkurs

4.        Sieci Jasielskich Sklepów MPM Sp. J. – za przekazane na poczet nagród dary rzeczowe

5.       Księgarni „u Jacka”, ul. Plac Żwirki i Wigury 8 – za przekazane na poczet nagród dary rzeczowe

6.       Przedsiębiorstwu „Gran – Pik” – za przekazane na poczet nagród dary rzeczowe

7.       Dyrekcji i pracownikom Jasielskiego Domu Kultury  - za udostępnienie na potrzeby imprezy podsumowującej konkurs odpowiedniego pomieszczenia oraz wsparcie logistyczne organizatorów