Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl
14.03.2012

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami oświaty


W dniu 13.03.2012 r. w budynku Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin odbyło się spotkanie informacyjne z kadrą kierowniczą miejskich placówek oświatowych. Jego celem było zapoznanie uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarówno ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r., a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” nakłada na przedstawicieli oświaty obowiązek działania w sprawach związanych z przemocą w rodzinie. Przedstawiciele oświaty uprawnieni są do inicjowania procedury „Niebieskie Karty” oraz podejmowania innych działań określonych w procedurze.

W trakcie spotkania prowadzonego przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle zaprezentowane zostały obowiązujące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie regulacje prawne oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w jasielskich placówkach oświatowych. Ponadto prezentowano również aspekty psychologiczne dotyczące stosowania przemocy domowej wobec dzieci.

Intencją Zespołu Interdyscyplinarnego, jako organizatora spotkania, jest nawiązanie ścisłej współpracy z przedstawicielami oświaty w celu jak najskuteczniejszego działania na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. Jeśli bowiem w rodzinie borykającej się z problemem przemocy domowej są dzieci, to jest to dla nich sytuacja bardzo niebezpieczna, zagrażająca ich prawidłowemu rozwojowi. Dlatego tak ważne jest skoordynowanie z placówkami oświatowymi działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny.