Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl

Witamy!

Na stronie internetowej Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Jasła!

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem szczególnie negatywnym w naszym społeczeństwie. Ciągle pozostaje niedostatecznie rozpoznane oraz kryje się za innymi patologiami o charakterze społecznym, które mają też na nie przemożny wpływ. Bezrobocie, frustracja i alkoholizm to znakomite pożywki do przekroczenia granicy przemocy, tak samo zresztą jak i nadmierny stres oraz życie w biegu. Przemoc domowa jest zjawiskiem o niejednorodnym charakterze, może występować całymi latami lub też  zupełnie incydentalnie.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obligują jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do utworzenia Zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem będzie właśnie przeciwdziałanie przemocy domowej na terenie danej gminy. W ten sposób prowadzenie działań będzie lepiej skoordynowane, a co za tym idzie – skuteczniejsze.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszej witryny!