Aby uzyskać fachową poradę naszych specjalistów wyślij e-mail z pytaniem na adres mopsjaslo@mopsjaslo.pl

Aktualności

Aktualności


19.07.2017 - 
Uprzejmie informujemy, że od początku bieżącego roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozszerzyło swoją działalność.

Zmieniony został numer telefonu Pogotowia "Niebieska Linia" na 800-12-00-02 i obecnie osoby doznające przemocy oraz świadkowie mogą korzystać z pomocy konsultantów "Niebieska Linia" bezpłatnie i przez calą dobę.

Nowa oferta pogotowia "Niebieska Linia" obejmuje m.in.:
- konsultacje w jęz. angielskim - poniedziałki, godz. 18.00-22.00;
- konsultacje w jęz. rosyjskim - wtorki, godz. 18.00-22.00;
- konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących sie jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) - poniedziałki, godz. 13.00-15.00

Dodatkowo kontynuowane są porady prawne, konsultacje dla służb, podejmowane są interwencje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia klienta. Prowadzona jest również baza danych placówek specjalizujących się w pomaganiu osobom doznającym przemocy w rodzinie. www.niebieskalinia.info
08.03.2017 - 
 
10.01.2017 - 
 
25.11.2016 - 
W miesiącu listopadzie zostało zrealizowane 50 godzinne szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób będących pracownikami instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego zaangażowanych w pracę grup roboczych. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób.
25.11.2016 - 
W okresie od października do listopada 2016r. realizowany jest 34 godzinny Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
22.11.2016 - 
 
22.11.2016 - 
W dniu 16.11.2016r. w Jasielskim Domu Kultury podczas konferencji odbyło się uroczyste podsumowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego pod nazwą „Rodzina to sposób na szczęście”, podczas którego ogłoszono wyniki konkursu oraz wręczono nagrody laureatom. Wręczenia nagród i przekazania gratulacji laureatom dokonali Pani Burmistrz Elwira Musiałowicz – Czech oraz Komendant Policji Powiatowej w Jaśle Pan Jacek Krzyżak.
05.10.2016 - 
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie we współpracy z Miastem Jasłem w ramach realizacji działań profilaktycznych określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020 ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Jasła.
05.08.2016 - 
Informujemy o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób będących w kryzysie. Poniżej przedstawiamy wykaz placówek świadczących pomoc wraz z numerami telefonów i prowadzonymi formami pomocy.
12.01.2016 - 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od stycznia 2016 r. wznowione zostają:
- poradnictwo psychologiczne,
- mediacje,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo dla rodzin w kryzysie oraz terapia rodzin,
które prowadzone będą w oparciu o niżej przedstawiony harmonogram:
18.12.2015 - 
 
22.09.2015 - 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje projekt „Rodzina bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2015.
03.06.2015 - 
Dnia 07.05.2015r. odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe w ramach kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
03.06.2015 - 
Dnia 30.04.2015 r. odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe w ramach kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
21.05.2015 - 
W dniu 18 maja 2015 r. odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych. Celem szkolenia było zapoznanie jego uczestników ze specyfiką zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i mechanizmów jego powstawania oraz cyklów przemocy.
21.05.2015 - 
W dniu 18 maja 2015 r. odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych. Celem szkolenia było zapoznanie jego uczestników ze specyfiką zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i mechanizmów jego powstawania oraz cyklów przemocy.
21.05.2015 - 
W miesiącu kwietniu 2015r. został opracowany i wydany przez Zespół Interdyscyplinarny „Informator o formach pomocy dostępnych na terenie miasta Jasła dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rodzin i osób będących w kryzysie”.
30.12.2014 - 
W listopadzie 2014 r. został przeprowadzony 12 godzinny program profilaktyczny „Bądź sobą”. Program skierowany był do młodzieży doświadczającej bądź zagrożonej przemocą zamieszkałej na ternie miasta Jasła. 
29.12.2014 - 
W dniach 15-17 grudnia 2014 r. odbyło się szkolenie dla pracowników oświaty. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności dotyczących rozpoznania sygnałów świadczących o tym, że dziecko doznaje przemocy psychicznej, seksualnej lub zaniedbania.
29.12.2014 - 
W dniu 3 grudnia 2014 r. odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy Referatu Patrolowo – Interwencyjnego KPP w Jaśle. Celem szkolenia było zapoznanie jego Uczestników ze specyfiką zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i mechanizmów jego powstawania oraz cyklów przemocy. Uczestnicy zajęć nabyli wiedzę z zakresu budowania kontaktu z ofiarą przemocy, a także poprzez rozpoznanie własnych przekonań i barier związanych ze zrozumieniem specyfiki zjawiska skonfrontowali ja ze stereotypowymi mitami na temat przedmiotowego zagadnienia.
19.12.2014 - 
Zakończenie działań skierowanych do uczestników projektu „Mocni bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014 r.
27.11.2014 - 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle prowadzi działania w projekcie „Mocni bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014r.
07.11.2014 - 
Przedstawiciele instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego w dniach 24.09.2014 r oraz 15.10.2014 r w Szpitalu Specjalistycznym W Jaśle przeprowadzili kampanię społeczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, której celem było uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka.
13.10.2014 - 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jako realizator prowadzi rekrutację do projektu „Mocni bez przemocy” skierowanego do dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej z klas 1-3. w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2014 r.  
04.06.2014 - 
Szkolenie z zakresu „praca z osobami uzależnionymi/zaburzonymi psychicznie” 

W dniu 9 maja 2014r. w Centrum Profilaktyki Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle odbyło się szkolenie z zakresu „praca z osobami uzależnionymi/zaburzonymi psychicznie”. W Szkoleniu uczestniczyli członkowie grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas szkolenia zostały omówione takie zagadnienia jak:

 rodzaje uzależnień oraz chorób psychicznych,
 społeczne funkcjonowanie osób uzależnionych/chorych psychicznie,
 rola rodziny w życiu osoby uzależnionej/chorej psychicznie,
 praca socjalna z osobami uzależnionymi/chorymi psychicznie.

Szkolenie przeprowadził Pan Paweł Stachowicz, psycholog, certyfikowany terapeuta uzależnień. 
23.12.2013 - 
W ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle skierował działania do dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaśle i młodzieży Gimnazjum nr 2 w Jaśle.
22.11.2013 - 
W okresie od września do grudnia 2013r. w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Wsparcia Dziennego „Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole ARKA MŁODYCH” prowadzonej przez Parafialny Odział Akcji Katolickiej Parafii Św. Stanisława BM w ramach „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie” realizowany jest program profilaktyczny w formie zajęć tanecznych z elementami muzykoterapii dla dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia jasielskich placówek wsparcia dziennego,
06.11.2013 - 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle od 01.07.2013r. do 31.12.2013r realizuje projekt „Wolni od przemocy” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” EDYCJA 2013 r. 
17.07.2013 - 
Trwa rekrutacja do projektu realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2013r. Projekt skierowany jest do dzieci z klas 1-3 oraz młodzieży gimnazjalnej z klas 1-3.  
21.05.2013 - 
W okresie od 01.05.2013r. do 31.05.2013r. w świetlicy „Radosna Przystań” prowadzonej przez Stowarzyszenie św. Antoniego w Jaśle w ramach „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie” realizowany jest program profilaktyczny w formie zajęć artystyczno - ceramicznych dla dzieci i młodzieży korzystających ze wsparcia jasielskich placówek wsparcia dziennego.  
10.05.2013 - 
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Jaśle
zaprasza do udziału w KONFERENCJI dotyczącej przemocy wobec osób starszych
pt. ,, Przemóc niemoc”

Konferencja odbędzie się w dn.15.05.2013r. o godz. 10.00
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, ul. Szkolna 38
11.02.2013 - 
Informujemy, że od dnia 10 stycznia 2013 r. rozpoczął swoją pracę jedyny w powiecie jasielskim Oddział Dzienny dla osób uzależnionych od alkoholu, w którym świadczona jest bezpłatna pomoc z zakresu lecznictwa odwykowego. Nasz Ośrodek świadczy usługi lecznicze w ramach kontraktu z NFZ.
26.11.2012 - 
Od dnia 27 listopada następuje zmiana pory świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego. 
11.09.2012 - 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 13.09.2012 r. nie będzie realizowane poradnictwo prawne dla klientów Ośrodka, które odbywało się w czwartki w godzinach od 900 do 1100 w Centrum Profilaktyki, Terapii i Wspierania Rodzin przy ul. Floriańskiej 8a.
 
28.06.2012 - 
W dniu 27.06.2012 r. w budynku Jasielskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie międzyszkolnego konkursu plastycznego pod nazwą „Stop przemocy wobec dzieci 2012”. Ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody dla laureatów. 
22.06.2012 - 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że wyłoniono już zwycięzców międzyszkolnego konkursu plastycznego „Stop przemocy wobec dzieci 2012”. 
11.05.2012 - 
Załącznik do uchwały Zespołu Interdyscyplinarnego Nr 1 z dnia 8 maja 2012 r. REGULAMIN KONKURSU „Stop przemocy wobec dzieci 2012”
11.05.2012 - 
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów uczęszczających do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.   
09.05.2012 - 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że:

- od dnia 9 maja 2012r. poradnictwo psychologiczne dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych odbywać się będzie w każdą środę w godzinach 9:30 - 11:30;

- od dnia 9 maja 2012r. spotkania grupy wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych odbywać się będą w każdą środę w godzinach 11:30 - 13:30;

- od dnia 15 maja 2012r. mediacje dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych odbywać się będą w każdy wtorek w godz. 16:00 - 18:00.

14.03.2012 - 
W dniu 13.03.2012 r. w budynku Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin odbyło się spotkanie informacyjne z kadrą kierowniczą miejskich placówek oświatowych. Jego celem było zapoznanie uczestników z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
12.03.2012 - 
W dniach 8 i 9 marca 2012 r. w budynku Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin odbyły się warsztaty szkoleniowe skierowane do osób zajmujących się pracą z indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej w ramach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. 
06.03.2012 - 
W dniu 02.03.2012 r. odbyło się w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle szkolenie skierowane do pracowników podmiotów działających w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
01.03.2012 - 
W dniu 28.02.2012 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja naukowa pod nazwą „Prawa ofiar przestępstw”. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Prof. dr hab. Stanisław Uliasz. Na konferencji obecni byli również członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Jasła. 
17.02.2012 - 
W ramach kampanii „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw”, której koordynatorem na Podkarpaciu jest Stowarzyszenie Nowy Horyzont, na terenie województwa podkarpackiego będą pełnione dyżury specjalistów, przedstawicieli różnych instytucji i służb dla wszystkich obywateli zgłaszających się po pomocy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej www.nowyhoryzont.eu.  
23.01.2012 - 
W dniu 16.01.2012 r. odbyło się w Urzędzie Miasta Jasła uroczyste, dziesiąte spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkanie połączone było z prezentacją filmu krótkometrażowego oraz strony internetowej Zespołu dla przedstawicieli lokalnych mediów. Na konferencji obecni byli również Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czarnecki, Zastępca Burmistrza Miasta Jasła Leszek Znamirowski oraz Sekretarz Miasta Jasła Paweł Rzońca. W trakcie konferencji podsumowano działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w 2011 roku, a także przedstawiono najważniejsze zagrożenia związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 
09.12.2011 - 
Osoba, która dotknięta została przemocą w rodzinie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie ma prawo do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dokumentującego odniesione obrażenia.